1. Rekisteriseloste ja osoitelähde
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Osoitelähde on www.scandibanker.com -sivusto. Tarkempia tietoja osoiterekisteristä saat lähettämällä kysely:
2. Rekisterinpitäjän  yhteystiedot

Leadsense ApS
Trekronergade 126H 3. floor
2500 Valby
TEL: +45 91 92 13 35
Sähköposti: info@leadsense.dk

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Allan Jensen

4. Rekisterin nimi
Scandibanker

5. Rekisterin käyttötarkoitus
Sähköiseen viestintään ja suoramarkkinointiin sekä sähköpostirekisterin kerääminen. Käyttäjä liittyy suostumuksellaan vastaanottajaksi liittymislomakkeen avulla ja hänellä on milloin tahansa mahdollisuus pyytää nähdä, päivittää ja irtisanoutua uutiskirjeen vastaanottamisesta..

6. Rekisterin tietosisältö Rekisterin tiedot sisältävät:
Sähköpostiosoite, nimi, sukupuoli, syntymäaika, postinumero, puhelinnumero, ip-osoite sekä markkinointilupa

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Käyttäjä itse on tallentanut tiedot rekisteriin omalla suostumuksellaan ja antanut suostumuksen suoramarkkinointiin. Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanilta Oy Salus Group Ab:lta vastaanotetaan asiakkaan suostumuksella tieto siitä, onko asiakkaan lainahakemus hyväksytty, sekä tieto asiakkaan hakemuksen laadusta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Vain rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on pääsy kaikkeen rekisteriin tallennettuun tietoon ja se edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Käyttäjä ei voi muuttaa tai nähdä muiden käyttäjien salaisia tietoja. Palveluntarjoaja pyrkii omalta osaltaan pitämään palvelun tekniikan tietoturvallisena.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun (info@leadsense.dk)