Personvernserklæring

Leadotek ApS sine kunders personopplysningshåndtering og håndtering av personopplysninger relatert til markedsføring.

Databehandling i et nøtteskall

 • Din personinformasjon samles inn når du besøker scandibanker.com –nettstedstjenesten. Dine personopplysninger lagres for eksempel når du begynner å fylle ut informasjon på et lånesøknadsskjema eller et nettskjema, når du abonnerer på nyhetsbrev, når du deltar i markedsføringskampanjer eller spørreundersøkelser, eller når du tar kontakt medsupporttjenesten.
 • Informasjon som håndteres, er den type informasjon som du selv gir når du fyller ut et nettskjema eller et lånesøknadsskjema, eller for eksempel via nyhetsbrevabonnering, eller informasjon som vi har fått for markedsføringsformål fra våre samarbeidspartnere.
 • Dine personopplysninger håndteres av oss da vi tilbyr supporttjeneste, ved utsendelse av kundekommunikasjon eller markedsføringsmateriale.
 • I all håndtering av dine personopplysninger respekterer vi ditt personvern. Vi håndterer ikke opplysninger som kan fusjoneres til deg, med mindre det er nødvendig for å kunne utføre formålet med behandlingen.
 • Du kan selv påvirke hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Les mer i punktet: «Hvilke rettigheter har du».

1. HVEM BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Leadotek ApS, Org. nummer: 42250848, Nørre Voldgade 11 sal 1, 1358 København, ”vi” behandler dine personopplysninger, når du bruker tjenester som tilbys av Leadotek ApS.

2. HVEM KAN DU TA KONTAKT MED ANGÅENDE PERSONVERNSSPØRSMÅL?

Dersom du har spørsmål angående personvern eller du vil bruke dine rettigheter, bør du være i kontakt med:

Morten Munk Marcussen
Leadotek ApS
Nørre Voldgade 11 sal 1
1358 København

Email: info@leadsense.dk

3. HVILKE TYPER PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

 • Den type av informasjon som vi behandler om deg kan være relatert til å administrere kundeforhold og/eller for markedsføringsformål:
 • Grunnleggende informasjon som f.eks.:
 • fornavn og etternavn
 • kontaktinformasjon (e-postadresser, adresser, telefonnumre)
 • alder
 • kjønn
 • språk
 • Kunderelatert informasjon som f.eks.:
 • startdatoen for kundeforholdet
 • informasjon om foretatt eller utfylt lånesøknad
 • med ditt samtykke både kvalitets- og godkjenningsinformasjon om din lånesøknad gjennom samarbeidstjenesten Salus Group Ab
 • brukernavnene og passordene til www-webtjenestene som tilbys av oss
 • klager, tilbakemeldinger og eventuell annen kundeforholdkommunikasjon og handlinger, inkludert opptak av telefonsamtale, målretted markedsføring for registrerte brukere, bruk og informasjon om disse tjenestene, samt informasjon om bruk av elektroniske tjenester og innhold,
 • direkte markedsføringstillatelser og forbud,
 • teknisk informasjon sendt fra nettleseren din til vår server (IP-adresse, nettleser, nettleserversjon) og informasjon om informasjonskapsler sk. «Cookies» sendt til den registrerte nettleseren (f.eks. vilket nettsted du som besøker kommer fra, hvilke nettlesere du har i bruk eller når og hvilke deler av tjenesten du har besøkt).

4. HVILKE FORMÅL KAN BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER HA?

Din personinformasjon vil bli håndtert for prosessering, behandling, analyse og utvikling av kundeforholdet, f.eks. for å opprettholde din informasjon, for å kontrollere og gjennomgå informasjonen din samt dele relevant informasjon med samarbeidspartnere, i tillegg til kundekommunikasjon og kundeforespørsler som f.eks. kundetilfredshetsundersøkelser.

Dine personopplysninger vil bli behandlet for design og målrettning av direkte markedsføring og reklame. Markedsføring kan rettes mot deg ved analysering av din personinformasjon.

I tillegg kan dine personopplysninger brukes til å designe og utvikle forretningsvirksomheten og våre tjenester.

5. PÅ HVILKE GRUNNLAG BEHANDLER VI DINE OPPLYSNINGER?

Vi behandler din informasjon med det formål for å kunne tilby servicetjenesten for deg og for å kunne forberede deg å gjennomføre et kundeforhold eller kundekontrakt

Informasjonen din vil også bli behandlet basert på den legitime interessen som skapes av kundeforholdet eller det potensielle kundeforholdet, og på grunnlag av lovbestemt forpliktelse.

Vi behandler dine personlige opplysninger på grunnlag av ditt samtykke når vi ber deg om markedsføringstillatelse for direkte markedsføring og nyhetsbrevlevering. Du kan når som helst avbryte samtykket ditt ved å varsle skriftlig via e-post til: allan@rvnue.com

6. HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE MED?

 • Vi kan levere din e-postadresse til vår samarbeidspartner Oy Salus Group Ab for å finne ut om de vil motta din lånesøknad.
 • Informasjon blir ikke sendt til andre tredjeparter.
 • Vi har outsourcert -utkontraktert persondatabehandling til følgende tjenesteleverandører som behandler dine personopplysninger på vegne av oss:
 • IT-systemleverandører
 • Internettservice relaterte leverandører
 • Lagringsleverandører
 • Markedsføringsleverandører
 • Analytiske tjenesteleverandører

7. OVERFØRES DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL DATABEHANDLERE I TREDJELAND?

Det overføres ikke personopplysninger utenfor EU eller det europeiske økonomiske samarbeidsområdet EØS.

8. HVOR LENGE BEHOLDER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Dine personopplysninger oppbevares så lenge det er nødvendig for å behandle personopplysninger eller for å overholde våre lovbestemte forpliktelser. Som regel lagres personopplysningene i perioden: 2 år

Personopplysninger relatert til regnskapsmateriale oppbevares seks (6) år fra det årsskiftet, da regnskapsåret er avsluttet.

9. HVILKE RETTIGHETER HAR DU?

For å bruke rettighetene listet nedenfor, vennligst kontakt ved skriftlig henvendelse via e-post til: info@leadsense.dk eller til postadresse:

Leadotek ApS
Nørre Voldgade 11 sal 1
1358 København
Denmark

10. Rett til å få tilgang til informasjon

Du har rett til å motta bekreftelse fra oss som svarer på spørsmål om vi håndterer dine personopplysninger. Du har også rett til å få tilgang til personopplysninger om deg, og informasjon om behandling av din persondata i følge databeskyttelsesforskriften.

Når du bruker dine rettigheter til å få tilgang til persondatainformasjon, vil vi gi deg en kopi av de personopplysningene vi behandler. Hvis du ber om flere kopier, kan vi belaste deg en rimelig avgift/gebyr basert på administrative kostnader.

10.1. Rett til å rette opp informasjon

Du har rett til å be oss om å rette feilaktig informasjon. Du har også rett til å fullføre de ufullstendige personopplysningene ved å gi oss ytterligere skriftlig avklaring.

10.2. Rett til å be om å slette data

  • Du har rett til å be om å fjerne personlig informasjon om deg uten unødig forsinkelse, dersom:
  • personopplysningene dine ikke lenger er nødvendig for de formålene de ble samlet inn for, eller for hvilke de var ellers behandlet;
  • du trekker samtykket som behandlingen er basert på, og det er inget annet legitimt grunnlag til å håndtere slik informasjon;
  • du protesterer mot behandling av dine personopplysninger på et grunnlag som er spesifikt for din spesielle personlige situasjon, og det finnes ikke noe grunnlag for å behandle personopplysningene dine, eller du motsetter deg for at dine personopplysninger blir behandlet for direkte markedsføringsformål;
  • vi har behandlet dine personoplysninger ulovlig; eller
  • personopplysninger må fjernes for å overholde gjeldende lovbestemt forpliktelse.

10.3. Rett til å begrense behandlingen av persondata

  • Du har rett til at vi begrenser personopplysningsbehandlingen på en slik måte at dine personopplysninger kan i tillegg til å bli lagret kun håndteres med ditt samtykke eller basert på rettslige krav, eller for å forsvare rettighetene til en annen person, dersom:
  • du selv bestrider nøyaktigheten av dine personopplysninger, da vil vi begrense behandlingen for å sikre nøyaktigheten av informasjon og opplysninger;
  • vi behandler dine personopplysninger ulovlig og du protesterer mot fjerning av personopplysninger og krever i stedet bruksbegrensning av dine personopplysninger;
  • vi ikke trenger dine personopplysninger lenger for behandling, men du selv trenger dem for å opprette eller forsvare et juridisk krav; eller
  • du har protestert mot behandling av dine personopplysninger på grunnlag av din personlige situasjon, og du venter på om det blir fastslått om våre legitime begrunnelser gir grunnlag for din motstand.

10.4. Rett til å overføre data fra ett system til et annet

Du har rett til å motta dine personopplysninger som du har gitt oss i et strukturert, alminnelig og maskinlesbart format, og rett til å overføre denne informasjonen til en annen registrator, hvis:

  • vi håndterer behandlingen automatisk; og
  • behandlingen er basert på enten ditt samtykke eller er nødvendig for å gjennomføre avtalen mellom oss, eller for å kunne gjennomføre de forberedende kontraktsmessige tiltakene for behandling av din forespørsel.

Retten til å overføre data fra ett system til et annet, er begrenset til en prosedyre som ikke har negativ innvirkning på andres rettigheter eller friheter.

10.5. Retten til å motsette seg behandling av personopplysninger

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger på grunnlag av din personlige situasjon, dersom det ikke finnes noe begrunnet grunnlag for personopplysningsbehandling.

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføring. Du kan selv avmelde deg fra elektronisk direkte markedsføring ved å følge meldingens avmeldingsmetode eller klikke på avmeldingslenken («Avmeld» sk.«Unsubscribe») i meldingene for å avbryte markedsføringsmeldinger.

11. Rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten

Du har rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten for databeskyttelsesspørsmål (datatilsynet), hvis du anser at dine personopplysninger behandles i strid med dine rettigheter under personvernreglene.

12. HVORFRA INNHENTER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysningene vil i det vesentlige innhentes fra deg selv, når du besøker scandibanker.com -nettstedstjenesten f.eks. gjennom nettskjema eller andre elektroniske tjenester. Dine personopplysninger innhentes også når du deltar i våre markedsføringskampanjer.

Fra samarbeidspartneren Oy Salus Group Ab får vi informasjon om følgende: din alder, postnummer og kjønn og med ditt samtykke kvalitets- og godkjenningsinformasjon om din lånesøknad.

13. HVORDAN SIKRER VI AT PERSONVERNET TIL DEN ENKELTE IVARETAS VED HÅDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER?

Opplysninger som behandles elektronisk i personopplysningsfildatabasene er beskyttet av brannmurer, passord og andre sikkerhetskomponenter som til sammen utgjør aksepterte IT-sikkerhetstiltak.

Dokumentasjon som inneholder opplysninger i manuell form er plassert innenfor et sted hvor materialet er beskyttet mot uautorisert tilgang.

Kun den identifiserte behandlingsansvarlige, tilknyttede medarbeidere eller saksbehandlerne med ansvar for angjeldende saksområde, har tilgang til personinformasjon i registeret.

ScandiBanker

ScandiBanker er en uavhengig sammenligningsside. Det er helt gratis og uforpliktende for deg som søker forbrukslån.

Information
BankID